Utsettelse av vinteropptak

I forlengelsen av påbudene fra norske myndigheter pr tirsdag 24. mars, ble det i dag klart at vi ikke kan gjennomføre våre planlagte opptak i Nord-Norge denne vinteren. Alle gjenstående vinteropptak er dermed utsatt til neste år og den planlagte premieren på «Kampen om Narvik» blir også utsatt.

Vi jobber fortsatt med en tentativ plan om å fullføre opptakene i og rundt Oslo i perioden april/mai i inneværende år – forutsatt at dette kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, og at myndighetene nedjusterer sine pålegg/påbud bl.a. i forhold til flyreiser og karantenetid for utenlandske statsborgere.

Legg igjen en kommentar